Voorwaarden voor gebruik

Preambule

De vennootschap "Atelier d'impression T-Pop" (hierna "T-Pop") is een vennootschap naar Frans recht, ingeschreven in het RCS van Nîmes onder het nummer 789 816 964.

Atelier T-Pop is een drukkerij gespecialiseerd in de Print on Demand sector. Het bedrijf drukt en verzendt white label orders namens de gebruikers van zijn webplatform.

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het webplatform (hierna te noemen de "Applicatie") is het vaststellen van de regels voor het gebruik van het "T-Pop" platform (hierna te noemen de "Applicatie"). Zij worden gesloten tussen enerzijds het "Atelier T-Pop" en anderzijds de natuurlijke of rechtspersonen die de T-Pop Applicatie wensen te gebruiken om een aankoop te doen of om hun via de Applicatie gecreëerde product(en) op de markt te brengen.

Door als bezoeker en/of gebruiker toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie, aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud het geheel van de hieronder gedefinieerde Algemene Voorwaarden van de Applicatie.

Indien u deze Algemene Voorwaarden van de Applicatie niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u geen toegang te verkrijgen tot de Applicatie: toegang tot de Applicatie impliceert aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Elk bezoek aan en/of gebruik van de Applicatie dient te geschieden met inachtneming van deze Applicatievoorwaarden.

T-Pop behoudt zich het recht voor om deze AV van de Applicatie te allen tijde te wijzigen, alle of een deel van de bepalingen van de AV van de Applicatie, om deze aan te passen aan ontwikkelingen in de Diensten, aan technische, juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen of tijdens de implementatie van nieuwe diensten. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van aansluiting op en gebruik van de Applicatie door de Gebruiker.

T-Pop nodigt de Gebruiker daarom uit om regelmatig de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Applicatie te raadplegen, die beschikbaar zijn in de Applicatie en op de Site www.tpop.eu.

I. Bedrijfsinformatie, juridische informatie

NAAM EN ADRES

Atelier T-POP - Lieu dit Plan Long, rue des Micocouliers, 30430 Barjac

EMAIL contact application @ tpop.eu

SIRENE 789 816 964

PUBLICATIE DIRECTOR Boulogne Julien

TELEFOON 0806 110 381

EMAIL support @ tpop.eu

II. Toegang tot de toepassing

Om te profiteren van alle voordelen van ons print on demand-platform, hoeft u alleen maar toegang te krijgen via de URL https://app.tpop.eu en een account aan te maken. Het gebruik van de Applicatie en het gebruik van de functies die er momenteel op beschikbaar zijn, zijn gratis.

U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die op uw account plaatsvinden, dus zorg ervoor dat u de toegang tot uw account beschermt. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een inbreuk op de beveiliging of een ongeoorloofd gebruik van uw account. Hoewel T-Pop niet verantwoordelijk is voor de verliezen van u of uw klant veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk zijn voor verliezen aan T-Pop of anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Door de toepassing te gebruiken, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om ze te gebruiken, en neemt u de volledige verantwoordelijkheid ervoor op u.

Atelier T-Pop kan de diensten, producten, vergoedingen, kosten, voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van functies of inhoud zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Opgelet, vanaf de eerste bestelling via ons platform, wordt u als professional beschouwd. Om toegang te krijgen kan u worden gevraagd uw wettelijke status te rechtvaardigen. Bovendien is de relatie die T-Pop met u onderhoudt van professionele aard: zij wordt dus niet geregeld door de consumentenwetgeving. T-Pop levert een dienst voor u: drukken + verzenden van producten voor uw rekening. Zodra het pakket is verzonden, wordt u eigenaar van het pakket en bent u er verantwoordelijk voor (met name wat betreft de correcte aflevering).

Wij zorgen voor de productie en verzending. Daarom kunnen wij ook bestellingen weigeren die niet aan onze technische en organisatorische eisen voldoen. Hetzelfde geldt indien wij vermoeden dat bestellingen in strijd zijn met wettelijke voorschriften of de rechten van derden.

III. Werking en betaling van de aanvraag

A. Gebruik van de toepassing

Zoals hierboven vermeld, is de toegang tot de applicatie gratis; het gebruik van de applicatie is eveneens gratis.

Nadat u toegang hebt gekregen tot de applicatie, moet u uw account instellen en uw betalingsmethode (kredietkaart) valideren zodat toekomstige bestellingen kunnen worden geplaatst. U zult dan in staat zijn om uw visuals te creëren en te uploaden en uw producten te creëren.

B. Betaling en facturering

Nadat u toegang hebt gekregen tot de toepassing, moet u uw account instellen en uw betalingsmethode valideren (alleen kredietkaart wordt gebruikt als betalingsmethode in de toepassing), zodat toekomstige bestellingen kunnen worden gedaan. U zult dan in staat zijn om uw visuals te creëren en te uploaden en uw producten te creëren.

Door uw bankgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat T-Pop deze gecodeerd op zijn server kan opslaan. Wij zullen u pas automatisch factureren en dus het in de aanvraag overeengekomen bedrag debiteren wanneer uw bestelling in productie is gegaan. U vindt de facturen die overeenstemmen met de diensten die T-Pop voor u heeft uitgevoerd in uw bestelbeheerruimte in de T-Pop toepassing, zodra ze zijn uitgevoerd.

C. BTW

In de T-Pop applicatie nodigen wij u uit om uw BTW-nummer, indien u er een heeft, in te voeren in de sectie "Account details". Uw BTW-nummer zal dan worden gecontroleerd in de BTW-nummer-databank VIES van de Europese Commissie. Als het nummer gevalideerd is, zullen uw bestellingen zonder BTW gefactureerd worden.

Het beheer van de BTW is onderworpen aan strikte wettelijke regels.

Indien u in een land buiten de Europese Unie gevestigd bent, wordt u exclusief BTW gefactureerd. Als uw bedrijf in de Europese Unie (buiten Frankrijk) is gevestigd en u een intracommunautair nummer hebt, wordt u exclusief BTW gefactureerd.

Indien u in de EU gevestigd bent, maar niet over een intracommunautair nummer beschikt, zal u 20% BTW worden aangerekend.

Als u in Frankrijk bent gevestigd, wordt u in alle gevallen 20% BTW aangerekend (het wettelijke bedrag dat in Frankrijk van kracht is): het intracommunautaire BTW-nummer is niet van toepassing.

Ongeacht het land waar u uw bestellingen aflevert, wordt het adres van uw onderneming gebruikt voor administratieve diensten.

Samengevat is het mogelijk een btw-vrijstelling te krijgen als u een in de EU (buiten Frankrijk) geregistreerd bedrijf hebt en een geldig btw-nummer of als uw bedrijf buiten de EU is gevestigd.

D. Klantenondersteuning

U kunt via de app contact opnemen met support of de klantenservice. Net als de app is de toegang tot de klantenservice gratis. Wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden, maar u moet rekening houden met een gemiddelde vertraging van 24 tot 48 uur voordat u een antwoord krijgt. Deze tijd is gemiddeld en niet contractueel.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, indien wij van een gebruiker van onze diensten respectloos of beledigend taalgebruik jegens een lid van het team constateren, de account van de gebruiker in kwestie zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

IV. Producten

Het product is het resultaat van het downloaden van een visual van uw keuze binnen onze applicatie. U zult dan kiezen om deze visual toe te passen (activeren) op een medium in onze catalogus. Het product zal via ons platform op de markt worden gebracht en door ons worden gedrukt.

A. Voorraden / beschikbaarheid van producten

De meeste van de in de applicatie getoonde producten zijn in voorraad in onze werkplaats, waardoor u kunt profiteren van een zeer korte levertijd (tussen 2 en 6 werkdagen). Sommige artikelen zijn echter niet op voorraad in onze winkel, dus reken op een langere levertijd. Maakt u zich geen zorgen, wij proberen u zo spoedig mogelijk te informeren indien de verzending van een bestelling wordt vertraagd door een situatie die niet in voorraad is. Bovendien hebt u de mogelijkheid om, via uw ruimte in de Applicatie, te kiezen voor een automatische vervanging door een gelijkwaardig product, zodat uw klant niet hoeft te wachten. Indien u niet voor deze automatische vervanging hebt gekozen, zal de verwerkingstijd van de bestelling onzeker zijn en langer duren.

De producten die wij in de toepassing voorstellen kunnen van de verkoop worden teruggetrokken, om diverse redenen (onderbreking van de productie voor rekening van de leverancier, voorwaarde van niet voorraad van de leverancier, keuze van ons bedrijf...) in welk geval wij u per e-mail waarschuwen om tot de terugtrekking van die van uw Internetsite over te gaan.

Wij stellen voor alleen de producten af te drukken die in de aanvraag beschikbaar zijn (en op onze website worden gepresenteerd).

In het kader van onze Print on Demand-activiteiten zullen wij alleen producten afdrukken die wij u ter beschikking stellen.

B. Prijzen van producten

Onze prijzen worden uitgedrukt en gefactureerd in euro. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen als er een wijziging wordt doorgevoerd.

Alleen de in de aanvraag vermelde tarieven zijn bindend en zullen u worden aangerekend. Deze tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van uw situatie kan BTW worden geheven op het moment van facturering. De aangegeven prijzen hebben betrekking op de in de aanvraag in de handel gebrachte produkten, ongeacht of zij al dan niet bedrukt zijn.

C. Product visuals

1. Verantwoordelijkheid

Atelier T-Pop aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijk beschermde ontwerpen / visuals die naar ons worden verzonden voor druk.

Door een afbeelding te uploaden of te verzenden, bevestigt u dat u wettelijk bevoegd bent om producten met de afbeelding in kwestie te vervaardigen.

Als u het recht hebt om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen af te drukken, stuur ons dan per e-mail een kopie van de toestemming.

Atelier T-Pop zal systematisch het afdrukken weigeren van beelden die aanzetten tot haat jegens de ander, beledigende uitlatingen en in het algemeen alle door de wet verboden uitlatingen.

2. Kwaliteit van de beelden

Onze applicatie zal u een indicatie geven van de kwaliteit van uw kunstwerk: Werkkwaliteit: slecht; Werkkwaliteit: gemiddeld; of Werkkwaliteit : goed. Indien u ervoor kiest een beeld van onvoldoende kwaliteit te valideren, zullen wij geen klachten aanvaarden over de kwaliteit van de afdruk. Bovendien bewerken we nooit het artwork dat u uploadt naar de applicatie. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zal elk product dat door de toepassing wordt gecreëerd, worden afgedrukt zoals het wordt voorgesteld op de uiteindelijke rendering (gecreëerd door de toepassing). Wij aanvaarden geen klachten zoals "mijn visueel is te hoog" aangezien u verantwoordelijk bent voor de plaatsing ervan. Ten slotte vermelden wij de technische beperkingen in onze FAQ en op onze website. Wij raden u aan ze aandachtig te lezen.

V. Controls

Allereerst moet u uw betaalwijze, uw factuuradres en de naam van uw winkel (in het geval van een "winkel"-bestelling) hebben aangegeven, om de dienst te kunnen activeren. Zonder dit is het onmogelijk om bestellingen te plaatsen via onze Applicatie.

Er zijn twee soorten bestellingen: "winkel"-bestellingen (een bestelling die op uw online winkel wordt geplaatst) en handmatige bestellingen (of monsterbestellingen).

A. Bestelproces en productietijden

Wanneer een bestelling ons bereikt, heeft deze een hangende status, de bestelling wordt "open" genoemd (of "in uitvoering"). U zult de volgende wijzigingen kunnen aanbrengen: annulering en wijziging van klantgegevens, binnen maximaal 24 uur.

Wanneer de bestelling klaar is om te worden afgedrukt, verandert de status in "in productie": dit is het moment waarop u wordt gefactureerd en gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling.

T-Pop kan onjuiste bestellingen niet vervangen of terugbetalen indien deze werden afgedrukt volgens de gegevens die werden ontvangen op het ogenblik van de bestelling.

Het orderbeheerpaneel van ons platform (en niet het dashboard van uw webshop) is dus leidend: als daar een bestelling verschijnt nadat een bestelling is geplaatst (vanuit uw webshop of handmatig), dan wordt deze verwerkt en vervolgens verzonden. Het is alleen mogelijk een bestelling te annuleren als deze nog niet in productie is.

Als u een bestelling wilt annuleren, moet u vóór deze verandering van staat handelen.

Vanwege de "op maat" aard van de producten die wij verkopen, moeten alle annuleringen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden gedaan en dus voordat de bestelling in productie gaat. Na deze tijd wordt uw bestelling in productie genomen en kan deze niet meer worden gewijzigd, geannuleerd of terugbetaald.

De doorlooptijd van een bestelling is 2 tot 6 werkdagen. Een werkdag begint om 8 uur en eindigt om 17 uur, van maandag tot vrijdag. Feestdagen zijn niet inbegrepen in de werkdagen.

Dit tijdschema mag niet worden beschouwd als een garantie voor de productietijd en moet worden beschouwd als een gemiddelde schatting. Er zal geen vergoeding worden aangeboden voor bestellingen die niet in deze schatting zijn opgenomen.

Ook in geval van overmacht (epidemie, nationaal incident, natuurramp, staking van het vervoer, voorraadtekort buiten onze controle ...) kunnen wij niet garanderen een levertijd goed gedefinieerd, geen vergoeding zal worden aangeboden in dit soort situaties die wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

B. Bestelling volgen

Om de evolutie van de status van uw bestellingen op te volgen, dient u naar de bestelbeheerruimte van de T-Pop Applicatie te gaan (de opvolging van uw bestellingen via uw online shop of uw e-commerce platform volstaat niet). U vindt er de details van de bestellingen, de facturen die overeenstemmen met de dienst die T-Pop voor u heeft uitgevoerd.

Alleen de producten en bestellingen in dit paneel zijn bindend.

C. De "winkel" bestellingen

Dit heeft betrekking op bestellingen die op uw online winkel zijn geplaatst. Wanneer een klant een bestelling plaatst voor een product op uw e-commercesite, wordt u rechtstreeks betaald voor de volledige bestelling door de betalingsprovider die u op uw winkel hebt gedefinieerd. Vanaf de creatie van deze bestelling, heeft u 24 uur om bepaalde wijzigingen aan te brengen (annulatie, klantgegevens). Let erop dat deze wijzigingen in de T-Pop applicatie moeten worden aangebracht (en niet in uw online winkel): wij ontvangen alleen de gegevens die in de T-Pop applicatie zijn ingevoerd. Vervolgens zetten wij de bestelling in productie, waarna u het bedrag voor het/de product(en) gefactureerd krijgt en wij het bedrag voor onze service (drukwerk + levering + branding opties) in rekening brengen op de betaalwijze die is ingesteld in de aanvraag. Als de betaling om welke reden dan ook mislukt, wordt uw bestelling in de wacht gezet en moet u onze procedure volgen om de bestelling vrij te geven. Uw bestelling wordt afgedrukt zodra betaling mogelijk is en vervolgens naar uw klant verzonden.

D. Handmatige en/of monsterbestellingen

Een manuele bestelling is een bestelling die u zelf aanmaakt in de toepassing (voor uzelf, voor een klant of om uw communicatie te dienen). U betaalt voor deze manuele bestelling tegen het "print on demand" tarief (het tarief omvat dus onze dienst: gedrukt product + levering) en niet tegen het tarief dat u op uw handelaarsite hebt vastgelegd. Behalve in het geval van een duidelijke fout van onze kant (productfout, fout in de maat van het kledingstuk, fout in het ontwerp) of in het geval van een defect textiel, zal geen terugbetaling of retournering worden gedaan in het geval van een monsterbestelling.

Bovendien, bedenk in dit geval dat u uw eigen klant bent.

VI. LEVERINGEN: TIJD, MIDDELEN EN TARIEVEN

De bezorging wordt verzorgd door de Franse posterijen (via de plaatselijke postkantoren in elk land) of door een externe vervoerder, afhankelijk van de behoeften.

A. Levertijden

Atelier T-Pop overhandigt de bestelling aan de vervoerder tussen 2 en 6 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling, behalve in geval van overmacht (geschatte en niet-contractuele vertraging). De gemiddelde leveringstermijn bedraagt, vanaf de dag van verzending, 2 tot 7 dagen voor een levering in Frankrijk; 4 tot 10 dagen voor een levering in de Europese Unie en andere aan Frankrijk grenzende landen; 4 tot 18 dagen voor een levering in een land dat geen lid is van de Europese Unie. Atelier T-Pop preciseert dat de aangegeven tijden gemiddelde, geschatte en niet-contractuele tijden zijn.

B. Wijze van levering

De levering wordt uitgevoerd door de Franse posterijen of door een andere vervoerder, afhankelijk van de behoeften en de typologie van de pakketten (volume, bestemming...). Alle bestellingen worden verzonden met een trackingnummer waartoe de gebruiker toegang heeft via het platform.

C. Aansprakelijkheid en problemen

Atelier T-Pop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een leveringstijd die niet gerespecteerd wordt door de transporteur en dit ongeacht de redenen. In geval van overmacht, zoals overstroming, brand, onlusten, pandemie, volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transportmiddelen, kan T-Pop niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de bestelling.

Indien een bestelling niet geleverd wordt of vertraging oploopt door een gebrek aan adresgegevens (verkeerd adres, verkeerd land...), bent u hiervoor verantwoordelijk en kan T-Pop niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of niet-levering.

Het verzendadres dat op de pakketten wordt vermeld, is het adres van de gebruiker zelf, teneinde het merkimago van de gebruiker te versterken. Er zal u worden gevraagd een nauwkeurig adres op te geven. Eventuele retourzendingen van pakketten wegens gebrek aan adres of bereikbaarheid worden automatisch aan de gebruiker (u dus) in rekening gebracht. Er is dus een eigendomsoverdracht van het pakket, zodra het onze magazijnen verlaat.

Bovendien is, zoals hierboven vermeld, de relatie die u met T-Pop heeft een professionele relatie die gebonden is door de huidige AVG: ze wordt dus niet beheerst door de consumentenwetgeving. Anderzijds wordt de relatie tussen u en de klanten van uw onlineshop geregeld door de consumentenwetgeving (met andere woorden, u bent de verkoper en u bent verantwoordelijk voor de levering aan uw klant).

Tenslotte, zelfs als wij reeds hebben aangegeven dat u verantwoordelijk bent voor de levering van het pakket, willen wij u eraan herinneren dat geen enkele vergoeding (terugbetaling of opnieuw verzenden van een bestelling) voor niet-levering zal worden toegekend door Atelier T-Pop. Slechts in één geval kan eventueel van deze regel worden afgeweken: de erkenning van het verlies van het pakje door de vervoerder.

D. Leveringstarieven

De door Atelier T-Pop aan de gebruiker aangerekende leveringstarieven zijn beschikbaar op het platform en op de website van het atelier op dit adres. Deze leveringstarieven variëren naar gelang van het soort verzonden product, het aantal artikelen in een bestelling en het land van levering. Atelier T-Pop behoudt zich het recht voor haar leveringstarieven te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen, indien nodig, vooraf worden meegedeeld.

E. Douanekosten

Voor pakketten die buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen douanekosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het land van bestemming. Deze kosten worden voor elke bestemming anders berekend, afhankelijk van de waarde en het type van het product. Deze kosten zijn voor rekening van de eindafnemer, de ontvanger van het pakket. In geen geval zal T-Pop deze kosten voor zijn rekening nemen.

VII. RETOURZENDINGEN EN RECLAMATIEBELEID

A. Geeft

Helaas kan Atelier T-Pop geen retourzendingen van uw klanten aanvaarden, om welke reden dan ook (de enige retourzendingen die worden aanvaard zijn die van artikel VI-C, pakketten die door de vervoerder zelf worden teruggezonden).

In feite zijn onze aangepaste producten op maat gemaakte artikelen, gedrukt op aanvraag. Door de manier waarop onze applicatie werkt en ons bedrijfsmodel, zijn er oneindig veel ontwerpen die kunnen worden geproduceerd. Als zodanig zou het onmogelijk zijn om ongewenste retourzendingen namens al onze gebruikers te sorteren, op te slaan en door te verkopen. Als uw klant zijn bestelling gewoon niet leuk vindt (maat, patroon...) bent u verantwoordelijk voor het terugbetalen van de prijs of het accepteren van een retourzending naar uw adres. Wij staan erop om uw adres op uw site te vermelden. U bent verantwoordelijk voor alle vervangingskosten.

B. Geschillen en vorderingen

Als er een fabricagefout is tijdens het drukken (ontwerpfout, maatfout door ons...) of een artikel is beschadigd tijdens de verzending, vragen wij u om ons een foto van het beschadigde product in kwestie te bezorgen, een beschrijving van het probleem en het bestelnummer. Als de foto niet significant genoeg is, zullen wij u vragen het product terug te sturen. Zodra wij deze informatie van u hebben ontvangen, zullen wij zonder extra kosten een nieuw product drukken en naar uw klant sturen. Het is belangrijk uw klanten duidelijk te maken dat, indien hun pakket duidelijke tekenen van transportschade vertoont, zij de levering moeten weigeren en u onmiddellijk op de hoogte moeten brengen. Alle klachten over de kwaliteit van het product moeten binnen 30 dagen na aankoop worden gemeld om in aanmerking te komen voor een herdruk.

Bovendien kunnen bepaalde gevallen (visueel probleem, ontbreken van een adres...) ertoe leiden dat wij contact met u opnemen om u van het probleem in kwestie op de hoogte te brengen teneinde een oplossing te vinden. Als u niet binnen 45 dagen antwoordt, wordt de bestelling geannuleerd zonder enige terugbetaling van onze kant.

In geval van een geschil over een bestelling, zijn de toepasselijke TOS de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

VIII. WETTELIJKE MEDEDELINGEN

De verkoop op deze site valt onder het Franse recht en u stemt ermee in eventuele geschillen te onderwerpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken: bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Nîmes (Frankrijk, 30).

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en geen enkele afwijking zal door ons worden aanvaard. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Deze voorwaarden gelden voor de T-Pop Workshop. Alle andere websites waarnaar u vanaf deze site linkt, kunnen aan hun eigen voorwaarden onderworpen zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die niet onder onze controle staan.

Ben je geïnteresseerd in dit artikel? Deel het dan! ☺️